teisipäev, 19. juuli 2016

Meditsiinisüsteemi hammasrattad vol 2

Viimaste aegade meediakajastused on olnud sellest, et eriarstini on lootusetu jõuda, erinevatest vigadest ravimisel ja sellest, et peagi peavad kõik tervishoiuteenuse osutajad teavitama Patsienti sellest, kuidas ta saab meediku kohta, kelle teenusega ta rahul pole, kaebust esitada.

Eestis on olemas Patsientide Esindusühing (EPE). Idee järgi võiks Patsient, kellel on mure, pöörduda esimesena selle organisatsiooni poole, kes siis juhendaks või annaks nõu, kuidas edasi. Veebilehel on ka hulk erinevaid abimaterjale.  Esmapilgul on kõik tore ja justkui toimiks ka, kuid kui uurima hakata, siis see infohulk ja ülesehitus on pigem formaalne ning sisaldab ohtralt kantseliiti. Paljud lingid ei tööta. Peab olema tõeliselt kannatlik, et enda jaoks vajalik info üles leida.

Kui Inimene on haige ja ta on sattunud meditsiinisüsteemi hammasrataste vahele, siis on ka kõike muud, kui selge mõtlemise ja ratsionaalse käitumisega. Kindlasti ei tea suur osa inimesi sellestki, et on olemas organisatsioon, mis tegeleb Patsientide nõustamisega ja seda ilma rahata (vähemalt esmasel kohtumisel).

Ja tegelikult on hoolimatult koheldud Patsiendi suurimaks sooviks tervis korda saada ja seejärel alles selgitada, kas/kes vea põhjustas ning  see meedik ka oma teo või tegevusetuse tõttu vastutusele võtta.

Mida teha siis, kui tundub, et ollakse meditsiinisüsteemi hammasrataste vahele jäänud:
-        Esmalt emotsioonid välja elada ja maha rahuneda. Kirja panna kõik faktid, mis on asjakohased.
- Patsiendil on õigus pöörduda teise arsti poole teisese arvamuse saamiseks. Teisese arvamuse samiseks annab patsiendile saatekirja perearst või patsiendi raviarst. See on Patsiendi ÕIGUS, millest meedik EI SAA keelduda. Peab kindlaks jääma nõudmise esitamisel ja sellest mitte taganeda, kui tundub, et olukord aina halveneb;
-  Kui tervis halveneb ja vaevused süvenevad ning perearst ei tee analüüse või anna suunamiskirja eriarsti juurde, siis tuleb minna EMO’sse ning sealt mitte enne lahkuda, kui läbivaatus on tehtud;
- Pöörduda Patsientide Esindusühingu või tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. Avalduse koostamisel kasutada lähedaste abi, kui tundub, et emotsioonid või valu ei lase keskenduda. Avalduses tuleb keskenduda faktidele ning emotsioone välja jätta;
-    võib pöörduda riigipoolse õigusabi saamiseks taotlusega vastava institutsiooni poole;
-    võib pöörduda ka meditsiiniõigusega tegelevate advokaadibüroode poole. Google’t kasutades leiab enda jaoks sobivama. Kui tekib mõte, et õigusabi teenus on kallis ja raha selleks pole, siis ei tasu heituda. Võib paluda teenuse osutamist tulemustasu eest, st et  Kliendiga sõlmitakse leping, et kui tervishoiuteenuse osutaja osutub vea teinuks, siis Patsiendi kasuks väljamõistetud summalt teatud protsent tuleb tasuda õigusbüroole. Selleks, et advokaadid sellise tingimusega nõustuda saaksid, peab faktid ja kirjelduse kirja panema (arvestama peab sellega, et kõike kirjapandut peab olema võimalik tõendada) ning hinnangu andmiseks advokaadile esitama.
- Ei tohi jätta reageerimata, kui adutakse, et meedikud on ravimisel vigu teinud. Mida rohkem pöördumisi, seda suurem on tõenäosus, et nende vigadega tegeletakse laiemalt ning meedikute ringkaitse ei saa ka olla lõputu.

Esitasin võimalikult lihtsustatult esmased tegevused, mida saab Patsient enda õiguste kaitseks teha kui tundub, et ollakse meditsiinihammasrataste vahele jäänud.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Kuidas ma ellu jäin

Tervitused kevadest minu armas, unarusse jäänud ajaveeb. Kevad on õhus, tuules ja päikeses, mida aina rohkem on. Kas kõik on hästi, küsivad...